Kokkuvõte kordaläinud üritusest 28.08.2021

Videokokkuvõte Eesti Leegioni päeva tähistamisest Grenaderimäel, Toilas ja Jõhvis.