top of page

ll Eesti Rahva Tänumedal

 

Tunnustame Vabadusvõitlejat Tiit Madissoni tema teenete eest:

• 1979 liitus Tiit Madisson nimekate rahvuslastega; Mart Niklus, Jüri Kukk, Enn Tarto, kellega koostöös sattus KGB huviorbiiti, mis päädis arreteerimisega 1980.

• 1981 a. Mõisteti T. Madisson süüdi nõukogude vastases tegevuses, karistuseks mõisteti 4. a poliitilist Gulaagi ja 2 aastat asumist.

• 1987 a. Korraldas Tiit Madisson  oma asutatud grupiga MRP-AEG Hirvepargi meeleavalduse, mille eest võeti ära NSVL-i kodakontsus ja saadeti ENSV-st välja.

• 1987 a. elas T.M. Rootsis pagenduses ja tegi kaastööd “Vaba Euroopa”. raadioga, ajakirjanikuna. Tutvustas Eesti olukorda Lääne ajalehtedes.

• Esines USA Kongressi Helsingi komisjoni ees.

• Samas oli ka NSVL- Ikestatud Rahvaste Organisatsiooni Eesti poolne esindaja Rootsis.

• 1990 a. Peale annekteerimist naases Eestisse ja hakkas intensiivselt tegelema sisepoliitikaga. Kuulus ERSP, Eesti Kongressi ja Eesti Komitee juhatusse liige.

• Organiseeris Kaitseliidu Pärnu Maleva.

• Oli ajalehe “Võitleja” toimetaja 1990-1991.

• 1996 arreteeriti T.M. KAPO peadirektori initsiatiivil süüdistatuna “Riigipöörde ettevalmistamises”, sisuliselt oli tegemist ekskommunistide organiseeritud “Justiitsmõrvaga”.

• 1997 a. Ennekuulmatu pretsedent riigi ajaloos, nimelt tegi Eesti Vabariik ühe mehe pärast seaduse, et teda saaks vabastada.

• 2003 a. Valiti Lihula vallavanemaks.

• 20.08.2004. a. Püstitas Lihulasse ausamba “60 aastat Eesti kaitselahingutest”, mis 12 päeva hiljem vägivaldselt teisaldati valitsuse poolt, ööpimeduse varjus.

• 2006 a. 9. Mail Peale Pronkssõduri juures toimunud Sovjettide meeleavaldust organiseeris 20.05. sealsamas Rahvuslaste meeleavalduse, mis päädis aasta hiljem Pronkssõduri teisaldamisega.

• Asutas aastal 1994 Eesti Rahvuslaste Keskliidu, mille loosungiks oli "Kord Riigis majja".

• Tiit Madisson on kirjutanud 10 Rahvusmeelset ja Eesti sisepoliitikat kritiseerivat raamatut.

• Vastupanuvõitlejana on Eesti valitsus väärtustanud Tiit Madissoni elutööd 450€ pensioniga ja vabadusekaotusega aastal 1996 "riigireetmise" eest. Võrdluseks internats ja Eesti riigi vaenaja Vladimir Lebedevi väärtustatakse riigikogu pensioniga, mis on üle 3000€ (NB! Täpsustamisel).

Uudis on kajastatud ka protaalis Objektiiv.

Teema kajastus Facebookis.

bottom of page